Unit Infrastruktur IT & Rangkaian.

cheapest gameservers on the net

Selamat Datang

Fungsi Unit Infrastruktur IT & Rangkaian.

Menyediakan perkhidmatan membaikpulih peralatan ICT Universiti termasuk komputer dan sistem rangkaian.

Menyediakan perkhidmatan rangkaian LAN dan WiFi disamping memberikan bantuan teknikal masalah WiFi.

Menyediakan kemudahan makmal untuk kegunaan para pelajar dan kursus yang dianjurkan.

Makluman Terkini.

Temui kami di expo Hari ICT@UTHM Johor pada 15 - 17 Julai 2009. Pelbagai aktiviti menarik disediakan. Jumpa kami disana.

© 2012 Hak Cipta Terpelihara Pusat Teknologi Maklumat. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.